entrance cone

  1. Noun dişi yumurtaya dölleyici spermin girdiği yer.
  2. Noun, Aviation rüzgâr tünelinin ağzı.