entry barrier

  1. Noun, Competition Law giriş engeli
giriş engelleri (rakiplerin belirli bir piyasaya girmelerini engelleyen etmenler
giriş engeli Noun, Competition Law