equanimity

  1. Noun ılım, itidal, temkin, vekar, ağırbaşlılık, soğukkanlılık, sükûnet, denge, muvazene, ölçülülük.
ağırbaşlılıkla tahammül etmek Verb