est

  1. = Eastern Standard Time.
Hata insana mahsustur.
bir veya iki heceli sıfat ve belirteçlerin enüstünlük derecesini belirten sonek:
warmest, fastest, highest, strongest, vb. Suffix
eski İngilizcede fiilin şimdiki zaman 2'nci tekil zaman soneki (Artık kullanılmıyor).

Thou knowest/sayest/goest

= You know/say/go.
Suffix
yani, demek ki.
kıs.:
i.e.
yani.
değil(dir).
tutuklanacak şahış kendi bölgesinde bulunmadığı için tutuklama belgesinin geritilmesi. Law
Arif olan anlar/ Arife tarif gerekmez/ Anlayana sivrisinek saz.
harp bu!
hayat bu!
Gereği düşünüldü: Noun, Law
Zevkler münakaşa edilmez/Herkesin zevki ayrıdır/Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır.
Hata insana mahsustur/Hatasız insan olmaz/İnsan olan hata yapabilir.
(Lat) çalışmak dua etmektir
son moda
davalının bir belgeyi kendinin düzenlemediğine dair defi Noun
en ufak bir şeyden nem kapmak Verb
davalının bir belgeyi kendisinin düzenlemediği defisi
davalının bir belgeyi kendisinin düzenlemediği defi
= Eastern Standard Time.
= Eastern Standard Time.