estimate of damage

  1. hasarın takdiri
bir hasarın ön tahminini yapmak Verb