estimate the value of land

  1. Verb arazinin değerini biçmek