ethical

  1. Adjective törel, ahlâkî.
  2. Adjective töre/ahlâk bilimine ait.
  3. Adjective ahlâk ilkelerine/meslek ahlâkına uygun.
    I oughtn't to do that, it is not ethical. It is not considered
    ethical for physicians to advertise.
  4. Adjective yalnız reçete ile satılan (ilâç).
ahlakdışı
dürüst reklamcılık
etik anlayış Noun, Human Resources
ahlaki görev
ancak doktor reçetesi ile satılan ilaç
ahlak ilkeleri Noun
etik ilkeler Noun, Psychoanalysis
satılmasına müsaade edilen tıbbi müstahzarat
ahlak standartları Noun
bir mesleğin etik standartları Noun
bir mesleğin ahlak standartları Noun