1. Sıfat törel, ahlâkî.
  2. Sıfat töre/ahlâk bilimine ait.
  3. Sıfat ahlâk ilkelerine/meslek ahlâkına uygun.
    I oughtn't to do that, it is not ethical. It is not considered
    ethical for physicians to advertise.
  4. Sıfat yalnız reçete ile satılan (ilâç).
ahlakdışı
dürüst reklamcılık
etik anlayış İsim, İnsan Kaynakları
ahlaki görev
ancak doktor reçetesi ile satılan ilaç
ahlak ilkeleri İsim
etik ilkeler İsim, Psikanaliz
satılmasına müsaade edilen tıbbi müstahzarat
ahlak standartları İsim
bir mesleğin etik standartları İsim
bir mesleğin ahlak standartları İsim