evaluation

  1. değerlendirme, değer biçme, takdir (etme), hesaplama.
Risk ve hasar değerlemesi (NACE kodu: 66.21) Noun, Trades-Professions
ölçme ve değerlendirme Noun
belirli öğelerin
ya da reklamcılıkta şemaların değerlendirilmesi
fiyat tekliflerinin değerlendirilmesi
bütçe değerlendirmesi
bütçe değerlemesi
firmanın değerlendirilmesi
sermaye harcamaları değerlendirmesi
kredi değerlendirmesi yapma
bir bilgisayar sistemi ya da programının gerçekçi koşullar altında sınayarak belirli bir işi yapıp yapamayacağına
karar verme süreci
masa üstü değerlendirme
Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü Noun, Organizations
ekonomik değerlendirme
ön değerlendirme
sevk ve idare konusunda yönetici değerlendirmesi
idareci kadro değerlendirilmesi
nihai değerlendirme
bir pazarlama ya da reklam kampanyasının bir bütün olarak değerlendirilmesi
alınan gizli bilgilerin değerlendirilmesi
(US) iş değerlendirme (bir işin ne kadar ücret gerektirdiğini araştırma
iş değerlendirme
medya değerlendirmesi
medya değerlendirmesi (medya seçiminden önce , çeşitli medyaların yapılacak reklamın hedeflerine uygun
olup olmadığının incelenmesi
ara değerlendirme
verim değerlendirme
verimlilik değerlendirilmesi
ürün değerlendirmesi
ürünün müşteri için değerinin önceden saptanması
özellikle yeni ürünlerde
proje değerlendirme
Analiz, Ölçme ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü Noun, Organizations
istatistiki değerlendirme
stok değerlendirilmesi
depo mevcudunun değerlendirilmesi
toplam değerlendirme
birim değerlendirme
değerleme hesabı
değerlendirme kurulu
bir işin değerlendirilmesi
delilin değerlendirilmesi
mobilyaya değer biçme
ürünlerin değerlendirilmesi
yedeklerin değerlendirilmesi
değerlendirme sistemi
değerlendirme teknikleri Noun
değerlendirme işi
iş değerlendirme faktörleri Noun
iş değerlendirme skalası
iş değerlendirme sistemi
Terörün Finansmanına İlişkin Analiz ve Değerlendirme Grubu Noun, Organizations
Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu (BEDK) Noun
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Noun, Organizations
Serbest Bölgeler Uygulama ve Değerlendirme Dairesi Noun, Organizations
Avrupa Tıbbi Ürünler Değerlendirme Ajansı
Yayın Planlama ve Değerlendirme Kurulu Noun, Organizations
Azınlık Sorunlarının Değerlendirilmesi Şubesi Noun, Organizations
Sektörel İzleme ve Değerlendirme Birimi Noun, Organizations
Edebiyat Eserlerini Destekleme ve Değerlendirme Kurulu Noun, Organizations