even though

  1. her ne kadar … da, olsa bile, … rağmen, … de, … bile.
    even though you don't like wine, try a glass
    of this: Her ne kadar şaraptan hoşlanmıyorsan da, bundan bir kadeh iç.