evict

  1. Transitive Verb (mahkeme emriyle) tahliye ettirmek, (bir kimseyi bir yerden) çıkarmak/dışarı atmak.
    If you don't pay
    your rent you'll be evicted.
  2. Transitive Verb zorla çıkarmak/dışarı atmak.
    The soldiers evict the enemy from the occupied building.
  3. Transitive Verb mahkeme kararıyla bir mülkü) geri almak, istirdat etmek.
tahliye Noun, Civil Law
kiracıyı tahliye etmek Verb
kirasını ödemediği için kiracıyı çıkarmak Verb
kirasını ödemediği için kiracıyı tahliye etmek Verb
kirasını ödemediği için kirayıcı tahliye etmek Verb