1. Geçişli Fiil (mahkeme emriyle) tahliye ettirmek, (bir kimseyi bir yerden) çıkarmak/dışarı atmak.
    If you don't pay
    your rent you'll be evicted.
  2. Geçişli Fiil zorla çıkarmak/dışarı atmak.
    The soldiers evict the enemy from the occupied building.
  3. Geçişli Fiil mahkeme kararıyla bir mülkü) geri almak, istirdat etmek.
tahliye İsim, Medeni Hukuk
kiracıyı tahliye etmek Fiil
kirasını ödemediği için kiracıyı çıkarmak Fiil
kirasını ödemediği için kiracıyı tahliye etmek Fiil
kirasını ödemediği için kirayıcı tahliye etmek Fiil