examine the bill of health

  1. Verb sağlık önergesini tetkik etmek