except as otherwise provided

  1. karşı bir hüküm olmadığı sürece