exclusion principle

  1. Noun dışlama ilkesi:
    Fermi-Dirac istatistiğine uyan parçacıkların aynı erke düzeyinde bulunamayacaklarını
    belirten ilke.
    Pauli exclusion principle ile ayni anlama gelir.
exclusion principle