exclusive of

  1. … hariç/müstesna, … dışında, … hesaba katılmaksızın/çıktıktan sonra, -den gayri.
    a profit of ten percent,
    exclusive of taxes: vergiler çıktıktan sonra yüzde on kâr.
    the hotel charges $60 a day, exclusive of meals: yemek hariç günde 60 dolar otel ücreti.
    from 1 to 10 exclusive: 1'den 10'a kadar (1 ve 10 hariç).
(sözleşme) sadece bina sakinleri girebilir
masraflar hariç
faiz hariç
ambalaj hariç
KDV hariç Adverb, Accounting