executed agreement

  1. yapılır yapılmaz hüküm ifade eden
  2. derhal ifası gereken taraflara muaccel borç yükleyen akit
yapılan sözlü anlaşma