executed contract

  1. yapılır yapılmaz hüküm ifade eden
  2. derhal ifası gereken
  3. taraflara muaccel borç yükleyen akit
  4. tamamen ifa olunmuş mukavele
  5. akdedilen sözleşme (yapılır yapılmaz hüküm ifade eden , derhal ifası gereken , taraflarca muaccel borç yükleyen akit