executive agency

  1. tek acentelik
reklam verenler adına basın ve yayın organlarıyla temas eden reklamcı