executive body

  1. bir işi yapmakla görevli heyet
  2. icra kurulu
  3. icra organı
merkez icra organı