exempt

  1. Adjective müstesna
  2. bağışık, muaf (olan kimse), müstesna, tâbi olmayan/mükellef olmayan (kimse).
    He is exempt from the military service.
  3. bağışıklamak, bağışıklık tanımak, muaf /hariç tutmak, istisna etmek.
    Students who get very high marks
    will be exempted from the final examination.
istisna Noun, Law
muaf olma Noun, Law
gümrükten muaf
askerlikten muaf tutulmuş
(US) askerlikten muaf tutulmuş
(US) askerlikten muaf
vergiden muaf
(US) vergiden istisna
(Br) KDV'den muaf
(Br) KDV'den muaf
bir aracı tescil yükümlülüğünden muaf tutmak Verb
taşıt aracını tescil yükümlülüğünden muaf kılmak Verb
bir taşıt aracını tescil yükümlülüğünden muaf kılmak Verb
muafiyete tabi meblağ
haciz konulamayan varlıklar Noun
vergiden muaf emtia
veraset vergisinden tamamıyla muaf tutmak Verb
serbest borsa simsarı
harçtan muaf olmak Verb
harçtan muaf
vergiden muaf
hacizden muaf
gelir vergisinden muaf tutmak Verb
gelir vergisinden muaf tutmak Verb
gelir vergisinden muaf kılmak Verb
jüri üyeliği görevi yapmaktan muaf tutulmak Verb
askerlikten muaf
posta ücretinden muaf
hizmetten muaf
damga vergisinden muaf
vergiden muaf
vergiden muaf
vergiden muaf tutmak Verb
vergiden istisna etmek Verb
vergilerden muaf
muaf tutmak Verb
çalışmaktan muaf
muaf gelir
vergiden muaf gelir Noun, Taxation-Customs
kendini vergiden muaf tutmak Verb
üzerine sorumluluk almamak Verb
rehnedilemez mülk
iflasa tabi olmayan mal
hacizden muaf mülk
nakliyeci ücretine girmeyen hizmetler Noun
birini bir yükümlülükten muaf tutmak Verb
birini vergiden muaf tutmak Verb
birini jüri görevinden muaf kılmak Verb
birini sorumluluktan muaf kılmak Verb
birini askerlik hizmetinden muaf tutmak Verb
sermaye kazançları vergisinden müstesna varlıklar Noun
gümrük vergisinden muaf olmak Verb
vergiden muaf olmak Verb
jüri üyeliği yapmaktan muaf tutulmak Verb
posta ücretinden muaf olmak Verb
müsadere edilemez olmak Verb
haczedilemez olmak Verb
vergiden muaf olmak Verb
vergilerden muaf olmak Verb
tescil şartından muaf olmak Verb
hacizden muaf mülk
emlak vergisinden muaf gayrimenkul
emlak vergisinden muaf gayri menkul
vergiden muaf meblağ
vergiden muaf borç senedi
vergiden istisna edilen kazanç
vergi dışı menkul kıymetler Noun