1. Sıfat müstesna
  2. bağışık, muaf (olan kimse), müstesna, tâbi olmayan/mükellef olmayan (kimse).
    He is exempt from the military service.
  3. bağışıklamak, bağışıklık tanımak, muaf /hariç tutmak, istisna etmek.
    Students who get very high marks
    will be exempted from the final examination.
istisna İsim, Hukuk
muaf olma İsim, Hukuk
gümrükten muaf
askerlikten muaf tutulmuş
(US) askerlikten muaf tutulmuş
(US) askerlikten muaf
vergiden muaf
(US) vergiden istisna
(Br) KDV'den muaf
(Br) KDV'den muaf
bir aracı tescil yükümlülüğünden muaf tutmak Fiil
taşıt aracını tescil yükümlülüğünden muaf kılmak Fiil
bir taşıt aracını tescil yükümlülüğünden muaf kılmak Fiil
muafiyete tabi meblağ
haciz konulamayan varlıklar İsim
vergiden muaf emtia
veraset vergisinden tamamıyla muaf tutmak Fiil
serbest borsa simsarı
harçtan muaf olmak Fiil
harçtan muaf
vergiden muaf
hacizden muaf
gelir vergisinden muaf tutmak Fiil
gelir vergisinden muaf tutmak Fiil
gelir vergisinden muaf kılmak Fiil
jüri üyeliği görevi yapmaktan muaf tutulmak Fiil
askerlikten muaf
posta ücretinden muaf
hizmetten muaf
damga vergisinden muaf
vergiden muaf
vergiden muaf
vergiden muaf tutmak Fiil
vergiden istisna etmek Fiil
vergilerden muaf
muaf tutmak Fiil
çalışmaktan muaf
muaf gelir
vergiden muaf gelir İsim, Vergi ve Gümrük
kendini vergiden muaf tutmak Fiil
üzerine sorumluluk almamak Fiil
rehnedilemez mülk
iflasa tabi olmayan mal
hacizden muaf mülk
nakliyeci ücretine girmeyen hizmetler İsim
birini bir yükümlülükten muaf tutmak Fiil
birini vergiden muaf tutmak Fiil
birini jüri görevinden muaf kılmak Fiil
birini sorumluluktan muaf kılmak Fiil
birini askerlik hizmetinden muaf tutmak Fiil
sermaye kazançları vergisinden müstesna varlıklar İsim
gümrük vergisinden muaf olmak Fiil
vergiden muaf olmak Fiil
jüri üyeliği yapmaktan muaf tutulmak Fiil
posta ücretinden muaf olmak Fiil
müsadere edilemez olmak Fiil
haczedilemez olmak Fiil
vergiden muaf olmak Fiil
vergilerden muaf olmak Fiil
tescil şartından muaf olmak Fiil
hacizden muaf mülk
emlak vergisinden muaf gayrimenkul
emlak vergisinden muaf gayri menkul
vergiden muaf meblağ
vergiden muaf borç senedi
vergiden istisna edilen kazanç
vergi dışı menkul kıymetler İsim