exercise a profession

  1. Verb bir meslek icra etmek
bir mesleğin icrasından veya bir işin ifasından doğmak Verb
bir mesleği icra etme