exercise a profession

bir mesleğin icrasından veya bir işin ifasından doğmak Fiil
bir mesleği icra etme