explain in detail

  1. Verb ayrıntılarıyla açıklamak
  2. Verb tafsilat vermek