explain something in plain and precise terms

  1. Verb bir şeyi açık bir dil ile ifade etmek