exploitation

  1. Noun, Sociology sömürü
  2. Noun işletme, ekonomik olarak yararlanma/faydalanma.
    The exploitation of newly discovered oil fields.
  3. Noun sömürme, istismar (etme).
  4. Noun reklamla tanıtma, satışı/sürümü artırma.
sömürü düzeni Noun, Sociology
ticari sömürü
kanuna aykırı yararlanma
kötüye kullanma
sınai işletme
tekelci işletme
utanmaz sömürü
utanmaz sömürülme
patent işletme
yağmacı sömürü
işletme hakkı
amansız sömürülme
amansız sömürü
cinsel istismar Noun, Criminal Law
ücret istismarı
aşırı derecede istismar
sömürüye dayalı sömürgecilik Noun, Sociology
işletme sözleşmesi
işletme gideri
işletme giderleri Noun
işletme müdürlüğü
bir kömür ocağının işletilmesi
bir memleketin sömürülmesi
bir ülkenin sömürülmesi Noun
bir ruhsatın kullanılması
bir patent hakkının kullanılması
çocukların sömürülmesi
din tüccarlığı Noun, Religion-Faith
işçilerin sömürülmesi
işletme hakları Noun
çocukların cinsel istismarı Noun, Criminal Law
Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi Noun, International Law