express authority

  1. açık olarak verilen yetki
  2. sarih olarak verilen salahiyet