expression

 1. Noun ibare
 2. Noun ifade, anlatım.
  free expression of one's opinion. Clarity of expression is important in style.
 3. Noun deyim, tabir, söz, terim.
  “Wise guy” is a slang expression. “F*** off!” is a very rude expression,
  but its meaning is different in Britain and in U.S.
 4. Noun ifade tarzı.
 5. Noun ifade/anlatım gücü, anlatma kabiliyeti.
 6. Noun duygu ve düşüncelerin ses tonu, hareket vb. ile ifadesi.
  Her sigh was an expression of sadness.
 7. Noun eda, tavır, yüz ifadesi, yüzdeki/hareketlerdeki anlam/mâna.
  He had a silly expression on his face.

  He wore a very serious expression: Yüzünün ifadesi çok ciddî idi.
 8. Noun (simgelerle/sembollerle vb.) ifade etme, gösterme.
 9. Noun, Mathematics ifade.
  ax2 + bx + c is an expression.
  technical expression: teknik ifade.
 10. Noun sıkma, sıkıp (suyunu) çıkarma.
  the expression of oil from plants.
irade beyanı
duygularını güzel sözlerle ifade etmek Verb
şükranlarını dile getirmek Verb
iradesini beyan etmek Verb
acı bir ifade
bir ifadenin doğruluğu
tavır vrı almak Verb
cebirsel ifade Noun, Algebra
belirsiz ifade
sanat ifadesi Noun
ifade edilmeyecek
ifade edilemeyecek
sözle ifadesi imkânsız, sözle/kelimelerle anlatılamaz.
She was beautiful beyond expression: Sözle
anlatılamayacak kadar güzeldi.
sarih ifade
teklifsiz ifade
konuşma dilinde kullanılan deyim
her zamanki alışılmış ifade
sık sık kullanılan deyim
ifade özgürlüğü ile ilintili suç Noun, Law
anlamsız yüz
donyağı ifadesi Noun
yüz ifadesi Noun
surat ifadesi Noun
yanlış ifade
mükemmel ifade tarzı
ifade gücü
yabancı deyim
ifade özgürlüğü Noun, Rights-Freedoms
ifade hakkı Noun, Law
gen anlatımı (Kaynak: Evrim Çalışkanları) Noun, Biology
yanlış ifade
teklifsiz ifade
ifade özgürlüğüne müdahale Noun, Rights-Freedoms
kanuni deyim
hukuk terimi
edebi deyim
edebi ifade
yerel deyim
adi ifade
çok-sözcüklü ifade Noun, Linguistics
korkunç bir yüz ifadesi Noun
sayısal ifade Noun, Algebra
artık kullanılmayan deyim
acı çekiyormuş izlenimi uyandırmak Verb
bir ifadenin basitleştirilmesi Noun
bir ifadeye bürünmek Verb
teknik deyim
hakaret içeren bir deyimi geri almak Verb
yanlış tabir
deyim Information Technology
güven ifadesi Noun
onaylamaz görünen ifadeler
niyet beyanı
fikir beyanı
paritelerin ifadesi Noun
taziyede bulunma
başsağlığı dileme
İngilizce karşılığı Noun, Language-Literature
İngilizcesi Noun, Language-Literature
(duyguları) … de ifadesini bulmak.
His anger at last found expression in loud cursing.
(duygu) … şeklinde ifadesini bulmak/tezahür etmek, açıklanmak.
Türkçe karşılığı Noun, Language-Literature
Türkçesi Noun, Language-Literature
Kriz Zamanlarında Bilgi Edinme ve İfade Özgürlüğünün Korunması Konusunda Kılavuz İlkeleri Proper Name, Law