1. İsim ibare
 2. İsim ifade, anlatım.
  free expression of one's opinion. Clarity of expression is important in style.
 3. İsim deyim, tabir, söz, terim.
  “Wise guy” is a slang expression. “F*** off!” is a very rude expression,
  but its meaning is different in Britain and in U.S.
 4. İsim ifade tarzı.
 5. İsim ifade/anlatım gücü, anlatma kabiliyeti.
 6. İsim duygu ve düşüncelerin ses tonu, hareket vb. ile ifadesi.
  Her sigh was an expression of sadness.
 7. İsim eda, tavır, yüz ifadesi, yüzdeki/hareketlerdeki anlam/mâna.
  He had a silly expression on his face.

  He wore a very serious expression: Yüzünün ifadesi çok ciddî idi.
 8. İsim (simgelerle/sembollerle vb.) ifade etme, gösterme.
 9. İsim, Matematik ifade.
  ax2 + bx + c is an expression.
  technical expression: teknik ifade.
 10. İsim sıkma, sıkıp (suyunu) çıkarma.
  the expression of oil from plants.
irade beyanı
duygularını güzel sözlerle ifade etmek Fiil
şükranlarını dile getirmek Fiil
iradesini beyan etmek Fiil
acı bir ifade
bir ifadenin doğruluğu
tavır vrı almak Fiil
cebirsel ifade İsim, Cebir
belirsiz ifade
sanat ifadesi İsim
ifade edilmeyecek
ifade edilemeyecek
sözle ifadesi imkânsız, sözle/kelimelerle anlatılamaz.
She was beautiful beyond expression: Sözle
anlatılamayacak kadar güzeldi.
sarih ifade
teklifsiz ifade
konuşma dilinde kullanılan deyim
her zamanki alışılmış ifade
sık sık kullanılan deyim
ifade özgürlüğü ile ilintili suç İsim, Hukuk
anlamsız yüz
donyağı ifadesi İsim
yüz ifadesi İsim
surat ifadesi İsim
yanlış ifade
mükemmel ifade tarzı
ifade gücü
yabancı deyim
ifade özgürlüğü İsim, Hak ve Özgürlükler
ifade hakkı İsim, Hukuk
gen anlatımı (Kaynak: Evrim Çalışkanları) İsim, Biyoloji
yanlış ifade
teklifsiz ifade
ifade özgürlüğüne müdahale İsim, Hak ve Özgürlükler
kanuni deyim
hukuk terimi
edebi deyim
edebi ifade
yerel deyim
adi ifade
çok-sözcüklü ifade İsim, Dilbilim
korkunç bir yüz ifadesi İsim
sayısal ifade İsim, Cebir
artık kullanılmayan deyim
acı çekiyormuş izlenimi uyandırmak Fiil
bir ifadenin basitleştirilmesi İsim
bir ifadeye bürünmek Fiil
teknik deyim
hakaret içeren bir deyimi geri almak Fiil
yanlış tabir
deyim Bilgi Teknolojileri
güven ifadesi İsim
onaylamaz görünen ifadeler
niyet beyanı
fikir beyanı
paritelerin ifadesi İsim
taziyede bulunma
başsağlığı dileme
İngilizce karşılığı İsim, Dil ve Edebiyat
İngilizcesi İsim, Dil ve Edebiyat
(duyguları) … de ifadesini bulmak.
His anger at last found expression in loud cursing.
(duygu) … şeklinde ifadesini bulmak/tezahür etmek, açıklanmak.
Türkçe karşılığı İsim, Dil ve Edebiyat
Türkçesi İsim, Dil ve Edebiyat
Kriz Zamanlarında Bilgi Edinme ve İfade Özgürlüğünün Korunması Konusunda Kılavuz İlkeleri Özel Isim, Hukuk