extrapolate

  1. Verb, Statistics dışdeğerlemek, dışdeğer biçmek/bulmak, bir değişkenin gözlemlenenler dışındaki değerini tahmin etmek.
  2. Verb (bilinenlere dayanarak bilinmeyen bir şeyi) tahmin/takdir etmek.