extrapolate

  1. Fiil, İstatistik dışdeğerlemek, dışdeğer biçmek/bulmak, bir değişkenin gözlemlenenler dışındaki değerini tahmin etmek.
  2. Fiil (bilinenlere dayanarak bilinmeyen bir şeyi) tahmin/takdir etmek.