extremist

  1. Adjective, Politics-Intl. Relations aşırıcı
  2. Adjective, Politics-Intl. Relations ekstremist
  3. müfrit, ifratçı, aşırılığa kaçan, azılı.
    an extremist party.
  4. aşırı doktrin/politika/tutum yanlısı.
aşırı sağcı
aşırı sağcı
aşırı grup Noun, Politics-Intl. Relations