1. Noun fa (nota).
  2. Field Artillery (Sahra Topçusu).
  1. (mus) F
f Noun

Turkish Dictionary (Kubbealti Turkish Dictionary)

  1. Mi ile ... dördüncü sesi
  2. Arap alfabesinin yirminci, Türkler’in İslâmiyet’i kabullerinden ... ve bu harfin adı