face of an instrument

  1. bir senedin üzerindeki yazı