facilitate

  1. Transitive Verb kolaylaştırmak, çabuklaştırmak.
    measures intended to facilitate economic recovery.
  2. Transitive Verb (bir kimsenin) ilerlemesine yardım etmek.
ödemeyi kolaylaştırmak Verb
ödeme şartlarını kolaylaştırmak Verb