fact book

  1. bir ürünün tarihçesi ile ilgili her türlü bilginin kaydedilmiş olduğu dosya