fail in one's enterprises

  1. Verb girişimlerinde başarısız olmak