fall below

  1. değersizleşmek, değerini/kıymetini yitirmek, aşağılanmak.