fall in value

  1. değer düşüşü
  2. Verb değerinde düşüş olmak
  3. Verb değerce düşmek
  4. Verb değer ce düşmek