fall into disgrace

  1. Verb utanç içinde kalmak
hoşnutsuzluk yaratmak, yaptığı iş tasvip edilmemek.