fall off

 1. (a) ayrılmak, çekilmek, (b) (sağlık) bozulmak, kötüleşmek, fenalaşmak, (c) (sayı, miktar, şiddet) azalmak,
  eksilmek.
  Attendance at baseball games fall off late in the season. (d)
  den. rüzgâra baş tutmamak, orsadan düşmek, (e)
  fall off the roof
  : argo âdet görmek, aybaşı olmak.
 2. (a) düşmek, (b) azalmak, (c) bırakmak.
pullanmak Verb
kalitesi düşmek Verb
azalma, düşme. Noun