fall outside

  1. Verb dışında kalmak
bilim alanının dışında olmak Verb