fall victim

  1. Verb kurban olmak
bir şeye kurban gitmek.
kurbanı olmak, kapılmak.
She fell victim to her desire for new clothes and found herself without money.
birinin kurbanı olmak Verb
birşeyin kurbanı olmak Verb
birşeye kurban gitmek Verb
propagandanın kurbanı olmak Verb