false front

  1. sahte cephe
  2. gösteriş
  3. yaldız