farm buildings

  1. Noun çiftlik binaları
komşu çiftlik yapıları Noun