farm hand

  1. çiftlik işçisi
  2. aylakçı
rençper
çiftlik işçisi
yanaşma