farm work

  1. çiftlik işi
ıslah çiftliği: suç işleyen çocukların ıslah için çalıştırıldıkları çiftlik. Noun
çiftlikte çalışmak Verb