fart

  1. osuruk, yellenme.
  2. osurmak, yellenmek.
  3. alçak/rezil/nefret edilen kimse.
osurmak (kaba) Verb
ortalıkta sürtmek, serseriyane dolaşmak, haytalık etmek.

Turkish Dictionary (Kubbealtı Turkish Dictionary)

  1. Haddinden fazla ... aşırılık, ifrat