1. osuruk, yellenme.
  2. osurmak, yellenmek.
  3. alçak/rezil/nefret edilen kimse.
osurmak (kaba) Fiil
ortalıkta sürtmek, serseriyane dolaşmak, haytalık etmek.

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Haddinden fazla ... aşırılık, ifrat